PINE PACIFIC CORPORATION LIMITED

 
Click here to signup!
Forgot your password?
maintenance
 
PINE PACIFIC | LOGIN
   
 
   
 
Corporate News  
Foundry Industry News
General News  
 
  Foundry Industry News  
 
 
02 Sep 2014
Chinese carmakers preparing to gear up in Thailand
Chinese carmakers preparing to gear up in Thailand การที่ไทยได้รับการเปรียบให้เป็น ดีทรอยต์ แห่งตะวันออก นั้น จริงๆ แล้ว สามารถเปรียบได้เพียงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีน ใหญ่กว่ามาก ประมาณเกือบ 2 เท่า ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกา โดยมีผลการผลิตยานยนต์มากถึง 19 ล้านคัน ซึ่งมากที่สุด ดังแสดงในภาพ  ประมาณครึ่งหนึ่งของยานยนต์ที่ผลิตในประเทศจีน จะใช้ชื่อหรือยี่ห้อของจีน ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆ เนื่องจากยานยนต์ที่ผลิตในจีนจะมีเพียงประมาณ 5% เท่านั้นที่ส่งออกนอกประเทศ ผู้ผลิตยานยนต์จากจีน มุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายภายในประเทศ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตในช่วงศตวรรษแรกของปี 2000 ถึง 20% ต่อปี การแข่งขันภายในประเทศทำให้ผู้ผลิตของจีนต้องพัฒนาไปสู่สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้แบรนด์ของจีนเป็นที่รู้จักในประเทศต่างๆ ในขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์จีนได้เลือกประเทศไทย เป็นประเทศหลักในการเป็นทั้งฐานการผลิต และการส่งออก เนื่องจากไทย เป็นประเทศที่มีฐานการผลิตรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เห็นได้จากปี 2013 ไทยมีการผลิตรถยนต์รวมประมาณ 2.5 ล้านคัน เป็นการส่งออกประมาณ 1.1 ล้านคัน ซึ่งจริงๆ แล้วประเทศอินโดนีเซียมีการตลาดภายในประเทศที่ใหญ่กว่าไทย แต่ไทยมีข้อได้เปรียบกว่าในด้านฐานการผลิตที่มีอัตราการเติบโตเร็ว มีการขยายตัวของตลาดได้ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงปีที่แล้ว SIAC บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีน ได้ประกาศเป็นคู่ค้ากับบริษัท ซีพี ประเทศไทย ในการจัดตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทย ภายใต้ยี่ห้อ MG; แบรนด์อังกฤษที่ได้ขายธุรกิจให้จีนเมื่อปี 2005 โดยมีแผนในการผลิตเริ่มต้น 50,000 คัน สำหรับปีนี้ เช่นเดียวกับ Great Wall Motors เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ในประเภทรถบรรทุก กระบะ และ SUV ซึ่งอยูระหว่างการระดมทุนกว่า 300 ล้านดอลล่าร์ เพื่อจะสร้างโรงงานในระยอง ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 100,000 คันต่อปีผู้ผลิตจีนสามารถทำได้หลายวิธี เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการผลิตและประกอบรถยนต์ในไทย แต่เนื่องจากการแข่งขันที่สูง ผู้ผลิตจึงควรพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจูงใจ และเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ ซึ่งกลุ่มผู้ซื้อรถยนต์ชาวไทยจะพิจารณาจากยี่ห้อหรือแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก มากกว่าการพิจารณาด้านคุณภาพ ดังนั้น ผู้ผลิตจีนและอินเดียจะต้องพยายามทำให้แบรนด์หรือยี่ห้อรถยนต์เป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้น โดยภาวะปัจจุบัน อุตสหกรรมการผลิตรถยนต์ในไทยเกิดขึ้นภายใต้การควบคุมของบริษัทแบรนด์ญี่ปุ่น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับผู้ผลิตจีนในการตีตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยผู้ผลิตจีน จะให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างมาก เช่นการพัฒนาและวิจัย โดยการทำให้เป็นที่ยอมรับภายใต้แบรนด์ยุโรป และมีเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่อันดับมาตรฐานสากลในระยะยาวต่อไป โดยผู้ผลิตจีนจะมีความพยายามสร้างโอกาสเพื่อให้ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด ไม่เพียงแค่จากผู้ผลิตญี่ปุ่นและยุโรปเท่านั้น สิ่งสำคัญคือผู้ผลิตจีนจะต้องสร้างกลยุทธ์ในการจำหน่ายรถยนต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับผู้ผลิตอื่นๆ โดยขายในราคาที่ถูกกว่า ซึ่งในอีกไม่ช้า จีนจะสามารถผลิตรถยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังเช่น Hyundai ที่มีการปรับเปลี่ยน พัฒนาทั้งในด้านของคุณภาพ การออกแบบ และประสิทธิภาพเครื่องยนต์ โดยเกาหลีใต้ใช้เวลาเพียง 10 ปี ในการพัฒนา จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ และได้รับส่วนแบ่งการตลาด เป็นที่ยอมรับในอเมริกา

Chinese carmakers preparing to gear up in Thailand The statistical from OICA about vehicle producing was analyzed by EIC, showing that China had produced almost twice of US and producing the most of any country at 19.3 million vehicles in 2012 as figure below.  Mostly vehicle producing in China was carried Chinese nameplates and were internationally unknown because only 5% of China car production is exported. During 2001-2010, vehicle producing of domestic market was grew fast 20% per year and bring the competition in mainland as Chinese nameplates to go overseas. While Chinese vehicles being an international market, they were chosen Thailand to be a key destination for both exports and assembly plants because we have the biggest car manufacturing industry in Asean, producing about 2.5 million units in 2013, including 1.1 million for export. And Thailand has a good base for accessing the fast-growing, underpenetrated Southeast Asain market overall, especially the Mekong Region.  Last year, China largest carmaker, SAIC announced Thailand’s CP group as a joint venture to start assemble cars 50,000 unit this year in Thailand under MG marque. Also Great Wall Motors was looking to invest $300 million a plant in Rayong with 100,000 vehicles annually.But Chinese carmaker will have face challenges in Thailand, especially consumer perceptions of quality. Thai car buyers preferred marques firstly bringing Chinese will have struggled to gain acceptance. Moreover, the supplier networks in Thailand are dominated by Japanese brands, and making it harder for Chinese players to break in.  Chinese brand are taking the quality issue seriously; R&D and acquiring respected European nameplates and have objective to reach top international product standards in the long term. The strategy is to offer comparable quality at lower prices, then Chinese carmakers will be credible brand in Southeast Asia soon Credit : http://www.bangkokpost.com/auto/autoscoop/397954/
CHINESE\\\'S ENVIRONMENTAL CONTROL AFFECT SUPPLY RAW MATERIALS
Global casting production trend and conclusion in 2014
HOLMATRO MODEL HFW 1518 FOUNDRY WEDGE
Pine-Pacific Census Quarter2 Year 2015
The effect of Elements in MgFeSi
  More